Investiční kalkulačka

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Vertical
Horizontal
Investiční kalkulačka
SOUHRN
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Chcete investovat? Máte dotaz?

Zanechte nám kontakt

  BEZPEČNÝ
  VÝNOS PRO
  INVESTORY

  10 - 14 % p.a.

  PŘEDNOSTNÍ
  PRÁVO NÁKUPU APARTMÁNŮ

  (od Q3 2024)

  SILNÝ
  TRACK RECORD 
DEVELOPERA

  (LTC = 70 %)

  STAVEBNÍ
  POVOLENÍ

  žádost podána

  Dluhopis 50 000 Kč

  Prospektovaný dluhopis nabízí investorům atraktivní výnos v rozsahu 10,25 % až 14 % p.a. Úroková sazba se zvyšuje podle typu emise a její výše souvisí s výší investice. Minimální investiční částka je 50.000 Kč. Dluhopisy jsou dostupné k nákupu od 18.10.2023 do 13.9.2024. Více informací vám poskytne osobní poradce.

  Emitent stachonie investment, s.r.o.

  Emitentem dluhopisového programu je společnost Stachonie Investment, s.r.o., která je dceřinou společností Master Management Group - tedy většinového vlastníka a developera (https://www.mmgm.pl/en/). Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2023/119981/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp2023/00076/CNB/572, ze dne 14. září 2023, které nabylo právní moci dne 16. září 2023.

  Timeline projektu

  Q4 2022

  Nákup
  pozemků

   Q1 - Q2 2024

  Projektová
  příprava

  Q2 - Q3 2024

  Zahájení
  prodeje

  Q3 - Q4 2024

  Zahájení
  stavby

  Q3 2026

  Kolaudace
  stavby

  Dokumenty ke stažení

  This is the title

  Ostatní dluhopisy
  DLUHOPISY Allseasons I.A ZERO BOND

  Přidělení ISIN

  Konečné podmínky

  DLUHOPISY Allseasons II.A ZERO BOND

  Konečné podmínky

  Přidělení ISIN

  DLUHOPISY Allseasons I.B ZERO BOND

  Konečné podmínky

  Přidělení ISIN

  Dokumenty ke stažení

  DLUHOPIS S VÝNOSEM 14% P.A.

  DLUHOPISY Allseasons II.B ZERO BOND

  ZEROBOND - S VÝPLATOU VÝNOSU PŘI SPLACENÍ

  Smlouva o úpisu

  (pdf, 48.4 kB)

  Konečné podmínky

  (pdf, 356 kB)

  Přidělení ISIN

  (pdf, 108 kB)

  DLUHOPIS S VÝNOSEM 10,25% P.A.

  DLUHOPISY Allseasons I.23, 2023 - 2026, 10,25 %

  MĚSÍČNÍ VÝPLATA KUPÓNU

  Smlouva o úpisu

  (pdf, 48.4 MB)

  Konečné podmínky

  (pdf, 3.73 MB)

  Přidělení ISIN

  (pdf, 109 kB)

  Společnost Stachonie Investment s.r.o., IČO: 178 12 895, se sídlem Silurská 1175/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, sestavila, jako Emitent, dne 8. září 2023 základní prospekt dluhopisového programu v maximální jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 475.000.000,00 Kč s celkovou dobou trvání programu 10 let. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2023/119981/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00076/CNB/572, ze dne 14. září 2023, které nabylo právní moci dne 16. září 2023.

  Rozhodnutím o schválení Základního prospektu ČNB v postavení příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje požadavky Nařízení o prospektu a Prováděcího nařízení na úplnost, soudržnost a srozumitelnost. Rozhodnutí ČNB neposuzuje kvalitu Dluhopisů, které jsou předmětem tohoto Základního prospektu, ani kvalitu Emitenta. ČNB zejména neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu Dluhopisů. Potenciální investoři by proto měli sami zvážit vhodnost investice do Dluhopisů, aniž by se přitom spoléhali na existenci schválení Základního prospektu ze strany ČNB.

  Emitent tímto v souvislosti s dluhopisovým programem zveřejňuje následující dokumenty.

  Výpis z nezávislé recenze Martina Dočekala

  Program nabízí 7 kovenantů, z nichž nejdůležitější je omezení zadluženosti a účelové využití výtěžku z dluhopisu.

  • Náklady na dluhopisy tvoří přibližně 24 % celkových nákladů.
  • Bezkuponové dluhopisy (což je u developmentu správně, firma nemusí vydávat další dluhopisy, aby měla na průběžné platby).
  • Dostatečná časová rezerva - předprodej začne již jaro 2024 a kolaudace by se měla stihnout do konce roku 2026.
  • V říjnu 2023 ocenila společnost Savills hodnotu pozemku na 10,3 mil EUR bez stavebního povolení.
  • Klíčoví manažeři projektu jsou koncoví majitelé jednotlivých firem vlastnících společnost Pewitt. Paul Chester Kusmierz, Josef Musil a George Mula.
  • V modelu je cena za m2 nastavená na 22 tisíc PLN, což je spíše pesimistická varianta.
  • Rozpočet projektu je kalkulován k roku 2023, kdy jsou v České republice i Polsku úrokové sazby na vrcholu + inflace nejen ve stavebnictví na stále vysoké úrovni. Kalkulovaný zisk projektu i přesto vychází s dostatečnou marží.

  Více na dluhopisar.cz